AKM KlimaServis

Klimatizace v automobilu potřebuje pravidelný servis, ideálně jednou ročně před letními měsíci. U nás Vám zkontrolujeme správnou funkčnost, doplníme chladící médium a vyměníme kabinový filtr. Kabinové filtry se totiž zanášejí mikroorganismy a plísněmi, takže je nutná jejich každoroční výměna. Jednou ročně nebo nejpozději jednou za dva roky je nutné nechat zkontrolovat (a případně doplnit) chladící médium. Celková kontrola trvá zhruba půl hoďky záleží, co všechno bude nutné vyměnit. V rámci kontroly taktéž zjistíme, zda médium někde neuniká a zkontrolujeme také správný tlak v celém okruhu.

Nejvhodnější doba pro kontrolu klimatizace je na jaře, protože v létě se klimatizace používá nejvíce. Zavolejte nebo napište kdykoli, na klimu se Vám kouknem a domluvíme jí, aby fungovala tak jak měla.

Jak používat klimatizaci?

Správně používaná klimatizace je příjemná nejenom pro posádku, jde také o významný bezpečností prvek. Řidič sedící v horké kabině se hůře soustředí, je náchylnější k podráždění či mikrospánku.

Tlačítko AC, kterým se klimatizace v automobilech zapíná, je nutné používat uvážlivě. Především platí, že rozdíl mezi nastavenou vnitřní a venkovní teplotou by neměl být větší než šest stupňů Celsia. U delších cest je možné nastavit nízkou teplotu (a rychle ochladit interiér) a zanedlouho ji zvyšovat na zhruba 21 – 23 stupňů. Při nastavení klimatizace je také třeba brát ohled na ostatní členy posádky, kterým nastavená teplota nemusí vyhovovat.

Zhruba pět minut před cílem je dobré klimatizaci vypnout a do kabiny pouštět teplý venkovní vzduch, aby ochlazené tělo neutrpělo šok při přechodu ven. Při nesprávném používání klimatizace si koledujete v lepším případě o angínu, v horším o kolaps organismu.

Je dobré vědět, že klimatizace „bere“ motoru výkon a zvyšuje spotřebu paliva, u každého modelu a motoru je to jiné. Obecně platí, že silnější motory mají také výkonnější klimatizaci a nezvyšují tolik spotřebu paliva. U málo výkonných motorů dochází k výraznějšímu snížení schopnosti akcelerovat.

AKM KlimaServis

klimatizace.jpg, 17kB